Privacy & Disclaimer

Persoonsgegevens

Een privacyverklaring is een toelichting over wat een bedrijf met persoonsgegevens van bezoekers en klanten doet. Bij Templar Wealth Management (“ TWM”) worden uw persoonsgegevens gebruikt om aan u informatie te verstrekken, producten en/of diensten aan te bieden en/of te leveren zodat u optimaal van onze service, website en overige diensten gebruik kan maken. Vanzelfsprekend respecteren en waarborgen wij hierbij uw privacy door naleving van de Wet bescherming persoonsgegevens. In geen geval zal TWM uw persoonsgegevens aan derden verstrekken voor hun marketingactiviteiten zonder uw expliciete toestemming.

Gebruikers van onze website en potentiële klanten

TWM verzamelt uw naam, adres, woonplaats, telefoonnummer en e-mailadres. Door informatie aan te vragen bij TWM geeft u TWM toestemming u hierover telefonisch te benaderen. Ook geeft u toestemming om per e-mail informatie over onze producten en diensten te ontvangen. U kunt zich hiervoor te allen tijde afmelden door een e-mail te sturen naar team@templarwealthmanagement.nl.

Klanten

Van klanten kan TWM de volgende gegevens verzamelen: persoonsgegevens (naam, voornaam, adres, plaats, land, geboortedatum, geslacht, burgerlijke staat, sofinummer), handelsprofiel, vast tegen-rekeningnummer, identiteitsbewijs en een bewijs van vestiging. Deze gegevens kunnen door TWM gebruikt worden om eventueel een rekening voor te openen bij een vermogensbeheerder, namens u een opdracht te verlenen aan een andere (financiële) dienstverlener en u op de hoogte te houden van de activiteiten, producten en diensten van TWM.

Klantenservice

Als u via de website een vraag wilt stellen verzamelt TWM uw naam en e-mailadres (rekeningnummer en telefoonnummer optioneel). Deze gegevens gebruiken wij om uw vraag te kunnen beantwoorden.

Nieuwsbrief

Wij kunnen het door u opgegeven e-mailadres gebruiken om onze nieuwsbrief naar te versturen. U kunt zich hiervoor te allen tijde afmelden.

Bezoekersrecht

De bezoekers en gebruikers van TWM hebben het recht om inzage te vragen in de persoonsgegevens die wij over hen bewaren. U kunt deze gegevens te allen tijde opvragen, wijzigen en uit ons bestand laten verwijderen, tenzij deze gegevens nodig zijn voor het doel waarvoor TWM ze heeft verzamelt (zolang u klant bent bij TWM zullen wij uw gegevens bewaren). Om uw persoonsgegevens die bekend zijn bij TWM op te vragen, te wijzigen, aan te vullen of te verwijderen kunt u contact opnemen met team@templarwealthmanagement.nl. In geen geval zal TWM uw persoonsgegevens aan derden verstrekken voor hun marketingactiviteiten zonder uw expliciete toestemming.

Disclaimer

De gegevens en informatie op deze website zijn van algemene aard, uitsluitend indicatief en aan wijzigingen onderhevig. De gegevens en informatie zijn geen aanbod tot het kopen of verkopen van financiële diensten dan wel beleggingsadvies. Beleggen brengt risico’s met zich mee. Rendementen uit het verleden bieden geen  garantie voor de toekomst. U kunt mogelijk (een deel van) uw gehele inleg verliezen. Beleg daarom alleen met geld dat u niet direct nodig heeft. 

TWM hoort graag van u.

Bij het beheer- en behoud van vermogens gaat het om de samensmelting van zakelijke aspecten en uw innerlijke kompas. Een synthese van hard en zacht die elkaar aanvullen en versterken. Daar zit de echte rijkdom. De beste resultaten worden behaald door niet alleen maar als een functionele, doelmatige machine zaken te doen. Inspiratie en bezieling zijn net zo belangrijk.