Templar Wealth Management

Temple Church

Welkom

In 1119  wordt door 9 ridders op de Tempelberg in Jeruzalem de Orde van Tempeliers opgericht. Deze orde van eliteridders werd opgericht om pelgrims te beschermen.  Maar naast hun beschermende en spirituele taken waren de Tempeliers bovenal de voorlopers van het moderne bankwezen.

Ze fungeerden als kredietverstrekkers, beheerden langlopende particuliere fondsen en bemiddelden als het ging om afkoopsommen, bruidsschatten en pensioenen.  Ze ontwikkelden zich tot financiële specialisten en geldtransporteurs voor rijke handelaren, meerdere pausen en Europese vorstenhuizen.

Templar Wealth Management (TWM) heeft zich laten inspireren door de Orde van de Tempeliers, en is gespecialiseerd in het beheer en onderhoud van omvangrijke vermogens en doet dat op innovatieve wijze.

Tempeliers munt

Graag begeleidt TWM u als vertrouwenspersoon bij het realiseren van uw zakelijke, persoonlijke en maatschappelijke doelen.

Kern van de zaak is het vinden van de balans tussen financiële rust én innerlijke rust. De balans vinden tussen realisme én idealisme. Dat zorgt voor persoonlijke rijkdom.

Als TWM als onafhankelijke trusted advisor hieraan kan bijdragen, is de missie geslaagd.

Wat doet Templar Wealth Management ?

Uw (totaal) vermogen beschermen en laten groeien met consistente rendementen en voorspelbaar risico.

Werkwijze

TWM’s werkwijze is breed en interdisciplinair. Dat wil zeggen, TWM zoekt naar oplossingen vanuit verschillende (financiële) disciplines. 

Denkt u daarbij aan o.a. juridische-, fiscale-, financiële-, financierings- en beleggingsvraagstukken. Of aan het selecteren en monitoren van (buitenlandse) vermogensbeheerders. Zowel voor uw (familie) bedrijf als in privé. 

Maar ook aan complexe kwesties die een specialistische aanpak nodig hebben.

Filosofie: met hoofd en hart

TWM concentreert  zich niet alleen op de bedrijfsmatige kant van het beheer van omvangrijke vermogens, maar ook op de interactie tussen alle mensen die hier bij betrokken zijn.

Harmonie tussen zakelijkheid en menselijkheid vullen elkaar aan en versterken elkaar. Daar zit de rijkdom.  Zaken doe je met hoofd én hart. Dit draagt veel meer bij aan succes.

Waarom kiezen voor Templar Wealth Management ?

TWM is in staat om de meeste wealth management diensten te verzorgen. 

Dat kan van A tot Z, waarbij TWM u begeleidt bij het beheer van uw totale vermogen, alsmede modulair, waarbij u datgene kiest waar u behoefte aan heeft.

 Dit kan TWM niet alleen. TWM weet precies wat de grenzen van haar eigen bekwaamheden, communicatie- en bemiddelingsvaardigheden zijn.

Daarom heeft TWM door de jaren heen banden opgebouwd met Nederlandse en buitenlandse topspecialisten. TWM staat daarbij open voor meerdere ideeën en er is de wil om van elkaar te leren. Samen met deze deskundige collega’s is TWM onderscheidend en levert toegevoegde waarde.

Vanzelfsprekend kan TWM ook met uw eigen specialisten samenwerken.

 

Bondscoach

Wat TWM ook voor u doet, TWM is onafhankelijk.  Net als de bondscoach die de beste spelers kan selecteren.

Dat geeft enorme vrijheid en rijkdom van werken.

Onafhankelijk werken voorkomt eenrichtingsverkeer. Door met meerdere of andere professionals de dialoog aan te gaan kan worden voortgebouwd op hun werkervaring en kennis en kan het verschil echt worden gemaakt.

Zakelijke afspraken

Het is belangrijk om duidelijke afspraken te maken over opzet, inhoud en vergoeding. Uw belang, als opdrachtgever, staat altijd voorop. Uitgangspunt is daarbij transparantie vooraf inzake de belangen van alle betrokkenen.

Doelstelling en diensten

Belangrijkste doelstellingen zijn u te ontzorgen en gemoedsrust te creëren. Misschien heeft u geen- of minder tijd voor het beheer en behoud van uw vermogen, zijn vraagstukken te complex. Misschien wilt u een second opinion of bent u benieuwd of er andere, innovatieve oplossingen zijn.

Templar Wealth Management helpt u graag met onder andere de volgende diensten:

 

Financieel Management

– Investeringsactiviteiten;

– Beleggingsvraagstukken;

Financieringsvraagstukken;

– Vastgoed- en vermogensoverdracht;

– Consolidatie van bezittingen;

– Andere financiële diensten.

U
Fiscale- en Juridische diensten

– Compliance;

– Belasting en wetgeving;

– Estate Planning en overdracht;

– Filantropie;

– Dienstverlening op persoonlijk- en        entiteitsniveau.

Administratieve- en andere diensten

– Financiële administratie;

– Boekhouding en accounting;

– Bankieren;

– Informatieverzameling en rapportage;

– Veiligheid;

– Verzekeringen;

– Intern en extern toezicht houden.

Lyfestyle management

– Beheer van kunstcollectie, jacht, auto’s;

– Regelen van lidmaatschappen;

– Budget diensten;

– Planning van (exclusieve) reizen;

– Particuliere (thuis)zorg;

– Persoonlijke ontwikkeling

 

Doelgroepen

 

TWM richt zich op vermogende particulieren, ondernemers en families. Wat onder vermogend wordt verstaan, laat TWM hierbij bewust in het midden. Waarom ?

Als maatschappelijk betrokken ondernemer, streeft TWM niet alleen naar winst, maar stelt daarnaast ook mens en maatschappij centraal. 

Daarom werkt TWM soms kosteloos voor cliënten die geen- of weinig vermogen hebben. Gewoon om te helpen. 

Als je zelf overvloed wilt, help dan eerst anderen om overvloed te verwerven.

Als geld verdienen het belangrijkste doel is, raakt je creativiteit geblokkeerd. Je bent dan meer gemotiveerd om te krijgen dan om te geven. Het is veel belangrijker om het algemeen welzijn van de mensen om ons heen te bevorderen.

Deze instelling werpt zijn vruchten af en heeft gezorgd voor een rijk en groeiend klantenbestand waar op inspirerende wijze mee wordt samengewerkt.

Zaken doe je met hoofd en hart. Een positieve, dankbare en genereuze werkwijze trekt precies die klanten aan waar je graag voor wilt werken.

 

Kernwaarden TWM

N

TWM betracht absolute discretie.

N

TWM bouwt duurzame- en diepgaande vertrouwensrelaties op, en onderhoudt deze.

N

TWM is vindingrijk en vernieuwend.

N

TWM houdt rekening met de belangen, zorgen en specifieke wensen van haar klanten.

N

TWM zet zich in met hoofd en hart.

Vermogende families 

Vermogende families kennen vaak een speciale dynamiek. Het draait veelal om continuïteit. Waar zijn we over vijf jaar, over tien jaar? Hoe beschermen we het familievermogen, hoe blijven de familieverhoudingen harmonieus ? Hoe geven we het bedrijf door aan de volgende generaties ?

Het professioneel begeleiden van familiebedrijven vraagt daarom ook om een bijzondere aanpak. Hieronder kunt u zien op welke terreinen TWM u ondermeer van dienst kan zijn.

Familiewaarden

Aan elke waarde ligt een bepaalde basisovertuiging ten grondslag. Daarom houdt TWM alle betrokkenen bij de les, zorgt voor evenwichtige familiebijeenkomsten en draagt bij aan het achterhalen wat de betrokken familieleden ten diepste beweegt en met elkaar verbindt. Van daaruit kunnen verdere acties worden ondernomen, zoals het opstellen van een familiestatuut en het ontwikkelen en opzetten van de juiste family governance structuur.

Familiebedrijf

Een familiebedrijf runnen is geen eenvoudige opgave. Er zijn zaken die op korte termijn uw aandacht opeisen. Maar ook op strategisch niveau liggen de vraagstukken altijd klaar. Is het familiebedrijf klaar voor de toekomst ? TWM speelt hierin graag een rol als het gaat om de keuzes die u maakt inzake bijvoorbeeld het beheer- en de levensfase waarin uw bedrijf zich bevindt, generatieconflicten en bedrijfsopvolging.

Familievermogen

Continuiteit door uw vermogen te beschermen en laten groeien met consistente rendementen en voorspelbaar risico staat voorop. Het gaat niet om het hoogste rendement, maar om behoud van het familievermogen en een verantwoord beleggingsbeleid, passend bij de familiecultuur.   

 

Ga niet naar je werk om geld te verdienen. Ga naar je werk om om vreugde te verspreiden.

Marianne Williamson

Probeer niet om een succesvol mens te worden, probeer liever om een waardevol mens te worden.

Albert Einstein

Wees de verandering die je in de wereld wilt zien.

Mahatma Gandhi

 Innerlijke motivatie en uw vermogen.

Waar gaat u voor ?

 

Een omvangrijk vermogen brengt veel verantwoordelijkheid met zich mee en vraagt veel aandacht en energie. Niet alleen zakelijk, maar ook emotioneel gezien.

Bij het managen van uw vermogen, krijgen bedrijfsmatige aspecten meestal alle aandacht en over uw innerlijke kompas wordt nauwelijks gesproken.

Het negeren van uw innerlijke kompas bij het beheer- en behoud van vermogen kan onzekerheid, twijfel, angst en onrust teweegbrengen.

Aandacht en ruimte voor uw intuïtie en emoties, naast het zakelijke, is daarom van grote waarde. 

Welke rol heeft uw vermogen in uw leven? Wilt u er actief of passief mee bezig zijn ? Wilt u met uw vermogen een verschil maken in de wereld? Wilt u uw vermogen aanwenden voor liefde, vreugde en geven aan anderen ? Wilt u een voetstap achterlaten ? Zoekt u naar erkenning, status of  invloed ? 

 Kennis op een dieper niveau leidt naar zelfvertrouwen over de bestemming van uw vermogen en naar innerlijke rust.

De onderstaande drijfveren kunnen helpen om meer inzicht te krijgen in uw innerlijke kompas bij het beheer- en behoud van uw vermogen. U bent welkom als u dit verder wilt uitdiepen.

Met dank aan Desiree Murk-Scholten en haar boek “Rijk zakendoen”.

u

Geld ?

– Luxe

– Geven aan anderen

– Keuze vrijheid

– Veiligheid en bescherming

u

Opwinding ?

– Uitdaging

– Nieuwe ontwikkelingen meemaken

– Afwisseling

– Problemen oplossen

u

Liefde ?

– Leidinggevenden

– Collega’s

– Klanten

– Familie en vrienden

u

Erkenning ?

– Waardering

– Aandacht

– Status

– Invloed

u

Voetstap achterlaten

– Personen veranderen

– Systemen en gewoonten veranderen

– Producten ontwikkelen

– Familie en vrienden raken

TWM hoort graag van u.

Bij het beheer- en behoud van vermogens gaat het om de samensmelting van zakelijke aspecten en uw innerlijke kompas. Een synthese van hard en zacht die elkaar aanvullen en versterken. Daar zit de echte rijkdom. De beste resultaten worden behaald door niet alleen maar als een functionele, doelmatige machine zaken te doen. Inspiratie en bezieling zijn net zo belangrijk.